Bezplatné ocenenie

Už viac ako 15 rokov ponúkame majiteľom všetkých typov nehnuteľností rýchly, spoľahlivý a bezpečný spôsob odkúpenia alebo oddlženia ich nehnuteľností.

 

Klientom ponúkame výhodnú alternatívu pri predaji ich nehnuteľností.

 

Vďaka rýchlemu férovému jednaniu, dlhoročným odborným skúsenostiam a silnému finančnému zázemiu garantujeme naším klientom najvýhodnejšie podmienky pri priamom odkúpení alebo oddlžení ich nehnuteľností.

 

Naši klienti sa vyhnú zdĺhavému predaju prostredníctvom viacerých realitných kancelárií ani tiež nepodstupujú bezpečnostné riziká spojené s individuálnym predajom.

 

S klientmi aktívne spolupracujeme v každej situácii a poskytuje im profesionálne služby vrátane zabezpečenia kompletného právneho servisu.

 

Pri našej činnosti dodržujeme najvyššie etické a bezpečnostné štandardy.

 

Ponúkame asistenciu aj pri riešení dedičských konaní, majetkových vyrovnaniach alebo v nepredvídaných finančných situáciách.

 

Náš vzťah s klientmi je založený na individuálnom prístupe, férovosti a odbornosti

 

 Ak máte záujem výhodne a bezpečne predať vašu nehnuteľnosť, ak chcete zjednodušiť proces predaja vašej nehnuteľnosti, ak nechcete nehnuteľnosť zdĺhavo ponúkať prostredníctvom realitných kancelárií, ak preferujete rýchle jednanie s kapitálovo silným partnerom, ktorý vám poradí so všetkými formalitami, tak je pre vás odkúpenie nehnuteľnosti našou spoločnosťou tou najlepšou voľbou.

 

NAŠE SLUŽBY

 

Naším klientom ponúkame nasledovné služby a výhody:

rýchlu a bezpečnú platbu s kompletným právnym servisom

odkúpenie bytov, domov, pozemkov a majetkových podielov

jednanie už počas prebiehajúceho dedičského konania

výraznú úsporu finančných prostriedkov určených pre realitné kancelárie

ochranu súkromia (vyhnete sa mnohým obhliadkam s neznámymi záujemcami)

férové a otvorené jednanie, dlhoročné skúsenosti a referencie

 

Vo vybraných prípadoch ponúkame aj služby riešenia dlhov, exekúcií a dražieb nehnuteľností.

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

DOBRÉ REALITY s. r. o.

Overený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska Realitná únia

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.