Bezplatné ocenenie

Manažérska rada realitnej spoločnosti DOBRÉ REALITY, s.r.o.

 

 

Alica Szökeova

oblastný manažér pre pobočky a zastúpenia:

Nitra, Levice, Zlaté Moravce

Tel.: 0917 567 218
E-mail: szokeova@dobrereality.sk

 

 

 

 

Karin Dudová

oblastný manažér pre pobočky a zastúpenia: 
Komárno, Levice, Lučenec, Nitra, Nové Zámky, Štúrovo

Tel.: 0918 830 827
E-mail: dudova@dobrereality.sk

 

 

 

 

 

Jaroslav Svitok

prokurista

oblastný manažér pre pobočky a zastúpenia: 
Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Považská Bystrica, Martin, Žilina, Rimavská Sobota

Tel.: 0918 800 080​
E-mail: svitok@dobrereality.sk

 

 

 

 

Bc. Monika Benková

oblastný manažér pre pobočky a zastúpenia: 
Banská Bystrica, Brezno, Zvolen, Kremnica, Žiar nad Hronom

Tel.: 0907 180 306
E-mail: benkova@dobrereality.sk

 

 

 

 

Bc. Naďa Lauková

Oblastný manažér pre pobočky a zastúpenia:

Nitra, Trnava, Topoľčany, Hlohovec

Tel.: 0915 959 592
E-mail: laukova@dobrereality.sk

 

 

 

 

Judita Mrva

oblastný manažér pre pobočky a zastúpenia:
Galanta, Bratislava, Sereď, Šaľa

Tel.: 0917 071 051 
E-mail: mrva@dobrereality.sk

 

 

DOBRÉ REALITY s. r. o.

Overený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska Realitná únia

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.