Bezplatné ocenenie

Získať dnes hypotéku, či úver na bývanie je ako prejsť cez sito.


V súčasnosti sú pri kúpe nehnuteľnosti v ponuke široké možnosti financovania. Produkty bánk a sporiteľní sa neustále menia, zlepšujú, rozširujú, ale aj sprísňujú. Získať objektívny prehľad nad rôznymi ponukami je pomerne zložité a časovo náročné. Ide o dlhoročný zmluvný vzťah s bankou, preto Vám nesprávny výber môže spôsobiť nemalé finančné straty, či dokonca problémy.
Na základe spolupráce s významnými bankovými subjektmi, prostredníctvom finančného špecialistu Vám vypracujeme ponuku šitú na mieru, pričom budeme rešpektovať Vaše predstavy a požiadavky. Správnymi informáciami môžete ušetriť až 20% z celkových nákladov na bývanie.
Dobré Reality Vám ponúkajú službu nášho finančného poradcu, ktorý Vám pomôže napríklad pri vybavení hypotekárneho úveru alebo poistenia kupovanej nehnuteľnosti. Táto služba Vám ušetrí veľa času a hlavne peňazí. Naši partneri svoju sprostredkovateľskú činnosť orientujú bez výnimky na kvalitu a záujmy klienta. Náš finančný špecialista vykonáva svoju činnosť na základe licencie udelenej Národnou bankou Slovenska.
Naši klienti najčastejšie využívajú túto službu pri vybavovaní hypotekárneho úveru pri kúpe nehnuteľnosti. Vybavenie úveru je zvyčajne dlhý a náročný proces. Úlohou nášho finančného poradcu je zabezpečiť všetky úkony, ktoré s týmto procesom súvisia tak, aby vy ste nemali žiadne starosti.


Ako bude náš finančný poradca postupovať?


Zistí Vaše potreby a požiadavky
Zistí podmienky za ktorých môžete získať hypotekárny úver
Porovná všetky najvýhodnejšie ponuky bánk
Asistuje Vám pri výbere najvýhodnejšej ponuky hypotekárneho úveru
Spracuje žiadosť o úver a doručí ju do banky
Zabezpečí všetky dokumenty potrebné k podaniu žiadosti
Zabezpečí vypracovanie znaleckého posudku renomovaným znalcom
Zabezpečí poistenie nehnuteľnosti
Zabezpečí prípravu Úverovej zmluvy a Záložnej zmluvy
Zabezpečí doručenie zmluvnej dokumentácie do katastra nehnuteľností
Rieší prípadné problémy až do načerpania úveru
Poskytne Vám doživotnú starostlivosť


Náši finanční sprostredkovatelia spolupracujú len s overenými hypotekárnymi špecialistami a riaditeľmi bánk, vďaka čomu vieme vyjednať najlepšie možné podmienky a urýchliť proces schvaľovania hypotéky pri kúpe Vašej nehnuteľnosti.

 

DOBRÉ REALITY s. r. o.

Overený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska Realitná únia

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.