Bezplatné ocenenie

Naša realitná kancelária spolupracuje len s renomovaným advokátom so zameraním na realitné právo, vďaka čomu vieme našim klientom poskytnúť 100% právnu ochranu pri riešení akéhokoľvek realitného obchodu.

 

S nami sa uskutoční celý priebeh obchodu bez akýchkoľvek starostí, s istotou povolenia vkladu vlastníckeho práva. V prípade potreby bude náš advokát osobne prítomný pri každom stretnutí. Kvalitný právny servis je veľmi dôležitou súčasťou každého realitného obchodu. Ďalšou významnou službou, ktorú ponúka je advokátska úschova peňazí. 

 

Čo všetko riešime pri realitnom obchode s advokátskou kanceláriou ?


Spotrebiteľská zmluva
Rezervačná zmluva
Zmluva o budúcej zmluve
Kúpna zmluva
Nájomná zmluva
Zmluva o dielo
Revízie zmlúv
Zmluvy pri predaji developerských projektov
Komunikácia s úradmi
Zriadenie advokátskej úschovy
Osobná asistencia v prípade potreby

DOBRÉ REALITY s. r. o.

Overený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska Realitná únia

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.