Realitná spoločnosť Dobré Reality

 info@dobrereality.sk
PARTNER: TopReality.sk     PARTNER: RealitySK     PARTNER: Realitná Únia - SORA
Byty  Domy  Chaty  Pozemky  Priestory  Objekty 

Pre developerov

Realitná spoločnosť DOBRÉ REALITY s.r.o. je skúseným a osvedčeným predajcom a konzultantom v oblasti rezidenčných a komerčných realitných projektov. Developerským spoločnostiam poskytujeme asistenciu pri príprave, realizácii a predaji projektov bytových domov, apartmánových domov, stavebných pozemkov a novostavieb rodinných domov.

Na základe Vašich požiadaviek vypracujeme individuálnu analýzu trhu, vyhľadáme vhodný pozemok a vytvoríme najvhodnejšiu predajnú a marketingovú stratégiu. Partnerstvo s našou realitnou spoločnosťou rozšíri Váš marketingový dosah, posilní dôveryhodnosť projektu a pomôže dostať ho do povedomia širokej verejnosti.

V štádiu prípravy a realizácie projektu Vám zabezpečíme:
 • Vypracovanie analýzy miestneho trhu.
 • Vyhľadanie, preverenie a zameranie vhodného pozemku.
 • Asistenciu pri komunikácii s orgánmi samosprávy a štátnej správy.
 • Asistenciu pri komunikácii s miestnymi subdodávateľmi a správcami sietí.
 • Komplexnú právnu podporu v jednotlivých štádiách prípravy a realizácie projektu.
 • Prípravu zmluvnej dokumentácie (kúpnych zmlúv, zmlúv o dielo, zmlúv o budúcich zmluvách, zmlúv o prevode vlastníctva) autorizovanej renomovanou advokátskou kanceláriou.

 

V štádiu marketingovej kampane a predaja projektu Vám zabezpečíme:
 • Prípravu a realizáciu reklamnej kampane v regionálnych periodikách, rádiách a televíziách.
 • Priame predstavenie projektu klientom z našej databázy.
 • Vytvorenie samostatnej internetovej stránky k projektu.
 • Prezentáciu projektu na web stránke www.dobrereality.sk
 • Grafické spracovanie a umiestnenie bannera k projektu na úvodnej stránke www.dobrereality.sk
 • Prípravu 3D vizualizácií.
 • Prezentáciu projektu na 40 špecializovaných realitných portáloch.
 • Prezentáciu projektu prostredníctvom letákov, plagátov a vývesných tabúľ.
 • Prezentáciu projektu na billboardoch a iných reklamných plochách.
 • Vypracovanie kúpnych, nájomných a iných zmlúv renomovanou advokátskou kanceláriou.
 • Pridelenie zodpovedného makléra, ktorý bude Vašim stálym konzultantom a partnerom.