Cenová protiponuka

Meno:
Telefón:
E-mail:
Aktuálna cena: 145 000,- €  (4 368 270,- Sk)
Nezáväzná
cenová
protiponuka: